لازمه همگرایی IT / OT

لازمه همگرایی IT / OT

لازمه همگرایی IT / OT در طراحی و تولید دیجیتال در دهه 2020 چه خواهد بود؟

در دهه 2020 صنایع تولیدی باید اطمینان حاصل نمایند که همگرایی IT / OT آنها را قادر خواهد ساخت که تدوام دیجیتال و همکاری بین واحدی بهتری را در سازمان داشته باشند. تدوام دیجیتال یعنی کامل بودن اطلاعات، در دسترس بودن اطلاعات و قابل استفاده بودن اطلاعات مطابق با نیازهای کسب وکار. سازمانی که قصد ایجاد چنین محیطی را دارد باید بستر لازم برای آن را نیز ایجاد نماید. از اینرو کشف و پرورش استعداد دیجیتالی باید جزء برنامه های راهبردی کسب و کار تعریف و مهارت های متنوعی برای پیشبرد تحول کارخانه هوشمند در نظر گرفته شود. این شامل ایجاد حرفه های بین رشته ای  مانند مهندسی ، ساخت ، نگهداری ، ایمنی، IT و امنیت است. البته تقویت مهارت های نرم یا Soft Skills ، مانند حل مسئله، همکاری و کارگروهی نیز باید جزء اولویتهای اصلی هر سازمانی باشد.

0 نظر

ارسال نظر

هشدار! فقط کاربران میتوانند نظر ارسال کنند.