Operational Excellence and Digital Transformation

Operational Excellence and Digital Transformation

Operational Excellence and Digital Transformation

امروزه اکثر شرکت های تولیدی بر روی تحول دیجیتال تمرکز دارند که این موضوع با انقلاب صنعتی چهارم تحت عناوینی چون Industry 4.0،Smart Manufacturing و Made مطرح می گردد. این تحول سریعتر از آن چیزی که فکرش را کنیم با بکارگیری فناوریهای دیجیتال نظیر اینترنت، IIOT ، Big Data، Analyticsو ... در حال رخ دادن است.

در یک اکوسیستم بهم پیوسته و دیجیتالی ، این ابزارها تولیدکنندگان را قادر می سازند تا در بازارهایی که خواستار نوآوری سریع و مداوم هستند ، سریعتر ، کارآمدتر و پایدارتر رقابت کنند.

Operational Excellence که به اختصار آن را OPEX می نامیم، در واقع سنگ بنای Digital Transformation است و در مبحث Analytics، این امر به عنوان یک عامل اصلی برای سرمایه گذاری شرکت ها در برنامه های خود برای بهبود روند کسب و کار ظاهر می شود.

از بسیاری جهات ، واژه تحول دیجیتال برای سازمانها انگیزه لازم برای حرکت به سمت سیستم های خودمختار را ایجاد می کند اما آنچه که در تولید و بهبود فرآیند کسب و کار (BPI)ثابت شده است این است که "اگر یک فرآیند بد را خودکار کنیم ، آنگاه فرآیند بد را بزرگتر و سریعتر انجام خواهد شد!" لذا در تجارت امروز، حرکت به سمت تحول دیجیتال بدون تمرکز بر OPEX همانند حرکت به سمت OPEX بدون در نظر گرفتن ضرورت استفاده از تحول دیجیتال ، عملی بی فایده است.

 OPEX یک مسیر بهبود مستمر است که اساساً هرگز خاتمه نمی یابد.

یک استراتژی OPEX موثر، اهداف استراتژیک را با نیروی انسانی موجود ، فرآیندها و فناوری، هماهنگ و بهینه می کند. این بهینه سازی باید از طریق یک ابزارهای اندازه گیری قوی با اهداف استراتژیک همسو باشد ، عملکرد را ردیابی کند و فرصتی را برای تعیین اهداف بالاتر به مرور فراهم کند. نمونه ای از این ابزار ها Digital Twin است.

OPEX عامل اصلی سرمایه گذاری در حوزه بهبود فرآیندهای کسب و کار

OPEX عامل اصلی سرمایه گذاری شرکت ها در برنامه های خود برای  BPI می باشد. بطوریکه طبق تحقیق موسسه LNS Research در حوزه APM حدود 80 درصد پاسخ دهندگان، OPEX را به عنوان یکی از سه عامل اصلی سرمایه گذاریهای جدید مطرح کردند. در این میان Digital Transformation راهکاریست برای دستیابی بهOPEX. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم فرایندهای کلیدی تحول دیجیتال باید بخشی از استراتژی OPEX در شرکت های تولیدی باشند تا بتوانند منجر تصمیمات آگاهانه بگیرند.از اینرو OPEX یک رویکرد چند بعدی است که نیاز به تعادل عناصر استراتژیک زیر دارد:

در واقع OPEX شامل همسویی People-Process-Technology  و توانایی ها برای ایجاد فرهنگ بهبود مستمر است و تمرکز بر بهینه سازی و افزایش کارایی دارد.

 

موانع OPEX که توسط Digital Transformation برطرف می شود

مهمترین مانع اصلی در OPEX:

  • نبود متریک
  • نداشتن دید کافی در مورد متریک‌ها
  • داده های غیرقابل دسترسی
  • سیلوهای سازمانی

 اگر صرفا به دنبال تحول دیجیتال برویم تضمینی برای موانع ذکر شده وجود ندارد. یعنی با بکارگیری صرف از Cloud ، Big Data، Analytics وMobility نمی توانیم بگوییم که می توانیم موانع را برطرف کنیم بلکه یک تعامل People-Process-Technology است که بهره وری را در سازمان ایجاد می کند. با استفاده از فناوری مناسب ، می توان فرایندها را دوباره طراحی کرد ، و می توان به نیروی انسانی قدرت تحلیل داد. با اتخاذ داده های بزرگ با تجزیه و تحلیل های مرتبط ، به دست آوردن بینش معنادار در مورد آنچه واقعاً اتفاق می افتد نیز می تواند گامی در جهت رسیدن به OPEX باشد.

هرچه اطلاعات بیشتری در دسترس باشد اما ابزار تحلیل آن مهیا نباشد ،آنگاه درک داده ها مانند نوشیدن آب از یک شیلنگ آتش نشانی است!

 

کلام آخر

مطالب ارائه شده دیدگاه بنده درخصوصOperational Excellence  و ارتباط آن با Digital Transformation و لزوم تبیین آن در استراتژی سازمان را نشان می دهد.

هدف اصلی آن بکارگیری Analytics در سازمان بصورتProactive  در تمامی فرآیندهای سازمان از جمله تولید، کیفیت، تعمیرات ، داراییهای عملیاتی ، لجستیک و ... جهت Improvement  و Optimizationمی باشد.

 

0 نظر

ارسال نظر

هشدار! فقط کاربران میتوانند نظر ارسال کنند.