COVID-19

COVID-19

کارخانجات تولیدی چه تمهیداتی را در برابر همه گیری COVID-19 باید در نظر بگیرند؟

1- اولویتهای تولید باید تغییر کند.

2- روشهایی برای مدیریت عملیات و نظارت بر آن از راه دور تدوین شود.

3- ایمنی همواره مد نظر باشد.

4- به پرسنل نحوه دورکاری آموزش داده شود.

5- زنجیره تامین باید چابکتر از قبل عمل کند.

0 نظر

ارسال نظر

هشدار! فقط کاربران میتوانند نظر ارسال کنند.